توجه : براي اينکه سامانه کارائي بهتري داشته باشد از نسخه Internet Explorer 8.0 به بالا استفاده نمایید.

برای دریافت فایل راهنمای تنظیمات مرورگر اینجا کلیک کنید.

راهنمای استفاده از سامانه صدور مجوزات سازمان منطقه آزاد انزلی