توجه : براي اينکه سامانه کارائي بهتري داشته باشد از نسخه Internet Explorer 8.0 به بالا استفاده نمایید.

برای دریافت فایل راهنمای تنظیمات مرورگر اینجا کلیک کنید.

راهنمای استفاده از سامانه مکاتبات الکترونیک سازمان منطقه آزاد انزلی