توجه : در جهت کارائي بهتر سامانه، از نسخه Internet Explorer 8.0 به بالا استفاده نمایید.

برای دریافت فایل راهنمای تنظیمات مرورگر اینجا کلیک کنید.

راهنمای استفاده از سامانه خدمات الکترونیک بخش بازرگانی سازمان منطقه آزاد انزلی